Parthian Empire

Parni verovering van Parthia
Parni verovering van Parthia ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
247 BCE Jan 1 00:01

Parni verovering van Parthia

Ashgabat, Turkmenistan
In 245 vGT riep Andragoras, de Seleucidische gouverneur (satrap) van Parthia, de onafhankelijkheid uit van de Seleuciden, toen - na de dood van Antiochus II - Ptolemaeus III de controle over de Seleucidische hoofdstad Antiochië overnam, en 'zo de toekomst van de Seleucidische dynastie verliet. Ik twijfelde even. 'Ondertussen werd 'een man genaamd Arsaces, van Scythische of Bactrische afkomst, gekozen tot leider van de Parni-stammen.'Na de afscheiding van Parthia van het Seleucidische rijk en het daaruit voortvloeiende verlies van de Seleucidische militaire steun, had Andragoras moeite met het handhaven van zijn grenzen, en omstreeks 238 vGT - onder het bevel van "Arsaces en zijn broer Tiridates" - vielen de Parni Parthia binnen en grepen de controle. van Astabene (Astawa), de noordelijke regio van dat gebied, waarvan de administratieve hoofdstad Kabuchan (Kuchan in de vulgaat) was.Korte tijd later veroverden de Parni de rest van Parthia op Andragoras en doodden hem daarbij.Met de verovering van de provincie werden de Arsaciden in Griekse en Romeinse bronnen bekend als Parthen.Arsaces I werd de eerste koning van Parthia en tevens de stichter en naamgever van de Arsacid-dynastie van Parthia.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Jan 31 2024