Parthian Empire

Ctesiphon opgericht
De boog van Ctesiphon ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
120 BCE Jan 1

Ctesiphon opgericht

Salman Pak, Madain, Iraq
Ctesiphon werd eind jaren 120 v.Chr. gesticht.Het werd gebouwd op de plaats van een militair kamp dat tegenover Seleucia was opgericht door Mithridates I van Parthia.Tijdens de regering van Gotarzes zag ik Ctesiphon een hoogtepunt bereiken als politiek en commercieel centrum.De stad werd rond 58 vGT de hoofdstad van het rijk tijdens het bewind van Orodes II.Geleidelijk fuseerde de stad met de oude Hellenistische hoofdstad Seleucia en andere nabijgelegen nederzettingen tot een kosmopolitische metropool.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Jan 31 2024