Parthian Empire

Contact met Romeinen
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
96 BCE Jan 1

Contact met Romeinen

Rome, Metropolitan City of Rom
Het jaar daarop viel Mithridates II Adiabene, Gordyene en Osrhoene aan en veroverde deze stadstaten, waardoor de westelijke grens van het Parthische rijk naar de Eufraat verlegde.Daar ontmoetten de Parthen de Romeinen voor het eerst.In 96 BCE stuurde Mithridates II een van zijn functionarissen, Orobazus, als gezant naar Sulla.Terwijl de Romeinen in macht en invloed toenamen, zochten de Parthen vriendschappelijke betrekkingen met de Romeinen en wilden zo een overeenkomst bereiken die wederzijds respect tussen de twee machten verzekerde.Er volgden onderhandelingen waarbij Sulla blijkbaar de overhand kreeg, waardoor Orobazus en de Parthen op smekelingen leken.Orobazus zou later worden geëxecuteerd.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Jan 31 2024