Oda Nobunaga

Toyotomi wreekt Nobunaga
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1582 Jul 1

Toyotomi wreekt Nobunaga

Yamazaki, Japan
Later staakte Nobunaga-houder Toyotomi Hideyoshi vervolgens zijn campagne tegen de Mōri-clan om Mitsuhide te achtervolgen om zijn geliefde heer te wreken.Hideyoshi's onderschepte een van Mitsuhide's boodschappers die probeerde een brief aan de Mōri te bezorgen met het verzoek een alliantie tegen de Oda te vormen nadat hij hen had geïnformeerd over de dood van Nobunaga.Hideyoshi slaagde erin de Mōri tot bedaren te brengen door de zelfmoord van Shimizu Muneharu te eisen in ruil voor het beëindigen van zijn belegering van Takamatsu Castle, wat de Mōri accepteerden.Mitsuhide slaagde er niet in zijn positie te vestigen na de dood van Nobunaga en Oda-troepen onder Hideyoshi versloegen zijn leger in de Slag om Yamazaki in juli 1582, maar Mitsuhide werd vermoord door bandieten terwijl hij op de vlucht was na de slag.Hideyoshi zette de verovering van Japan door Nobunaga in het volgende decennium voort en voltooide deze.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sun Sep 18 2022