Meiji Era

Keizerlijke Japanse legeracademie opgericht
Keizerlijke Japanse legeracademie, Tokio 1907 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1868 Jan 1

Keizerlijke Japanse legeracademie opgericht

Tokyo, Japan
Opgericht als de Heigakkō in 1868 in Kyoto, werd de officiersopleiding in 1874 omgedoopt tot de Imperial Japanese Army Academy en verplaatst naar Ichigaya, Tokio.Na 1898 kwam de Academie onder toezicht van de Army Education Administration.De Imperial Japanese Army Academy was de opleidingsschool van de belangrijkste officier voor het keizerlijke Japanse leger.Het programma bestond uit een onderbouwcursus voor afgestudeerden van lokale legercadettenscholen en voor degenen die vier jaar middelbare school hadden voltooid, en een bovenbouwcursus voor officierskandidaten.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun