Meiji Era

Beweging voor Vrijheid en Mensenrechten
Itagaki Taisuke ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1880 Jan 1

Beweging voor Vrijheid en Mensenrechten

Japan
De Freedom and People's Rights Movement, Liberty and Civil Right Movement, Free Civil Right Movement (Jiyū Minken Undō) was een Japanse politieke en sociale beweging voor democratie in de jaren 1880.Het streefde naar de vorming van een gekozen wetgevende macht, herziening van de ongelijke verdragen met de Verenigde Staten en Europese landen, de instelling van burgerrechten en de vermindering van gecentraliseerde belastingheffing.De beweging zette de Meiji-regering ertoe aan om in 1889 een grondwet vast te stellen en in 1890 een dieet;aan de andere kant slaagde het er niet in de controle van de centrale regering te versoepelen en bleef haar eis naar echte democratie onvervuld, waarbij de uiteindelijke macht bleef berusten bij de oligarchie van Meiji (Chōshū-Satsuma), onder andere omdat, onder de Meiji-grondwet, de eerste kieswet gaf alleen mannen stemrecht die een aanzienlijk bedrag aan onroerendgoedbelasting betaalden, als gevolg van de hervorming van de landbelasting in 1873.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun