Meiji Era

Keizer Meiji sterft
Begrafenis van keizer Meiji, 1912 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1912 Jul 29

Keizer Meiji sterft

Tokyo, Japan
Keizer Meiji, die leed aan diabetes, nefritis en gastro-enteritis, stierf aan uremie.Hoewel de officiële aankondiging zei dat hij op 30 juli 1912 om 00.42 uur stierf, was de werkelijke dood op 29 juli om 22.40 uur.Hij werd opgevolgd door zijn oudste zoon, keizer Taishō.Tegen 1912 had Japan een politieke, economische en sociale revolutie doorgemaakt en was het uitgegroeid tot een van de grote mogendheden ter wereld.De New York Times vatte deze transformatie bij de begrafenis van de keizer in 1912 samen als: "het contrast tussen dat wat voorafging aan de begrafenisauto en dat wat erop volgde was inderdaad opvallend. Voordat het oud Japan werd; daarna kwam het nieuwe Japan."

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun