Maratha Confederacy

Maratha-Mysore-oorlog
Tipu Sultan vecht tegen de Engelsen ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1785 Jan 1

Maratha-Mysore-oorlog

Deccan Plateau
De oorlogen tussen Maratha en Mysore waren een conflict in het 18e-eeuwse India tussen het Maratha-rijk en het koninkrijk Mysore.Hoewel de eerste vijandelijkheden tussen de partijen begonnen in de jaren 1770, begon de daadwerkelijke oorlogvoering in februari 1785 en eindigde in 1787. Er wordt algemeen aangenomen dat de oorlog uitbrak als gevolg van de wens van de steeds groter wordende Maratha's om verloren gebieden terug te winnen van de staat. van Mysore.De oorlog eindigde in 1787 toen de Maratha's werden verslagen door Tipu Sultan.Mysore was in het begin van de 18e eeuw een relatief klein koninkrijk.Echter, bekwame heersers zoals Hyder Ali en Tipu Sultan transformeerden het koninkrijk en verwesterden het leger dat het al snel veranderde in een militaire bedreiging voor zowel het Britse als het Maratha-rijk.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun