Mamluk Sultanate

Qutuz vermoord
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1260 Oct 24

Qutuz vermoord

Cairo, Egypt
Op de terugweg naar Caïro werd Qutuz vermoord tijdens een jachtexpeditie in Salihiyah.Volgens zowel moderne als middeleeuwse moslimhistorici was Baibars betrokken bij de moord.Moslimkroniekschrijvers uit het Mamluk-tijdperk verklaarden dat de motivatie van Baibars was om ofwel de moord op zijn vriend en leider van de Bahariyya Faris ad-Din Aktai tijdens het bewind van sultan Aybak te wreken, ofwel omdat Qutuz Aleppo aan al-Malik al-Said Ala'a schonk. ad-Din de emir van Mosul, in plaats van aan hem zoals hij hem had beloofd voor de slag bij Ain Jalut.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sun Aug 21 2022