Mamluk Sultanate

Dood van Baybars
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1277 Jul 1

Dood van Baybars

Damascus, Syria
In 1277 lanceerde Baybars een expeditie tegen de Ilkhanids, waarbij ze hen in Elbistan in Anatolië op de vlucht joegen, voordat ze zich uiteindelijk terugtrokken om te voorkomen dat hun troepen overbelast zouden raken en het risico zouden lopen afgesneden te worden van Syrië door een tweede, groot inkomend Ilkhanid-leger.In juli van hetzelfde jaar stierf Baybars op weg naar Damascus, en werd opgevolgd door zijn zoon Barakah.De onbekwaamheid van laatstgenoemde veroorzaakte echter een machtsstrijd die eindigde toen Qalawun in november 1279 tot sultan werd gekozen.De Ilkhanids profiteerden van de wanorde van de opvolging van Baybars door Mamluk Syria te overvallen, voordat ze in de herfst van 1281 een grootschalig offensief tegen Syrië lanceerden.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sun Aug 21 2022