Korean War

Gesprekken in Panmunjom
Plaats van onderhandelingen in 1951 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1951 Aug 1 - 1953 Jul

Gesprekken in Panmunjom

🇺🇳 Joint Security Area (JSA)
De strijdkrachten van de Verenigde Naties hadden van 1951 tot 1953 een ontmoeting met Noord-Koreaanse en Chinese functionarissen in Panmunjeom voor wapenstilstandsbesprekingen.De gesprekken sleepten vele maanden aan.Het belangrijkste twistpunt tijdens de gesprekken was de kwestie rond de krijgsgevangenen.Bovendien was Zuid-Korea onwrikbaar in zijn eis voor een verenigde staat.Op 8 juni 1953 werd een akkoord over het POW-probleem bereikt.De gevangenen die weigerden naar hun land terug te keren, mochten drie maanden onder een neutrale toezichtcommissie leven.Aan het einde van deze periode zouden degenen die nog steeds repatriëring weigerden worden vrijgelaten.Onder degenen die repatriëring weigerden, bevonden zich 21 Amerikaanse en één Britse krijgsgevangene, van wie er op twee na allemaal voor kozen om over te lopen naar de Volksrepubliek China .

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Jan 23 2023