Kingdom of Goryeo

Zesde Mongoolse invasie van Korea
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1254 Jul 1 - Dec 1

Zesde Mongoolse invasie van Korea

Korea
De Mongolen vernamen later dat Goryeo-topfunctionarissen op het eiland Ganghwa waren gebleven en degenen hadden gestraft die met de Mongolen hadden onderhandeld.Tussen 1253 en 1258 lanceerden de Mongolen onder Jalairtai vier verwoestende invasies in de laatste succesvolle campagne tegen Korea.Möngke realiseerde zich dat de gijzelaar niet de bloedprins van de Goryeo-dynastie was.Dus Möngke gaf de Goryeo-rechtbank de schuld voor het bedriegen van hem en het vermoorden van de familie van Lee Hyeong, een pro-Mongoolse Koreaanse generaal.Möngke' commandant Jalairtai verwoestte een groot deel van Goryeo en nam in 1254 206.800 gevangenen. Hongersnood en wanhoop dwongen boeren zich over te geven aan de Mongolen.Ze richtten een chiliarchie-kantoor op in Yonghung met lokale functionarissen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Sep 01 2022