Kingdom of Goryeo

Jin-dynastie opgericht
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1115 Jan 1

Jin-dynastie opgericht

Huiningfu
De Jurchens in het Yalu River-gebied waren zijrivieren van Goryeo sinds het bewind van Wang Geon, die een beroep op hen deed tijdens de oorlogen van de latere drie koninkrijken, maar de Jurchens wisselden meerdere keren van loyaliteit tussen Liao en Goryeo, gebruikmakend van de spanning tussen de twee naties.Toen het machtsevenwicht aan de Liao-Goryeo-grens verschoof, begonnen de Jurchens, die rond de grens tussen de twee staten woonden, hun macht uit te breiden.Uiteindelijk, in 1115, stichtte de Jurchen-leider Wányán Āgǔdǎ de Jin-dynastie in Mantsjoerije en begon hij de Liao-dynastie aan te vallen.In 1125 veroverden Jin-troepen keizer Tianzuo van Liao met hulp van de Song-dynastie, die de Jin-dynastie aanmoedigde in de hoop gebieden te veroveren die ze eerder aan de Liao hadden verloren.Overblijfselen van de keizerlijke clan Liao vluchtten naar Centraal-Azië, waar ze de Westelijke Liao-dynastie vestigden.Velen van hen werden gedwongen zich over te geven aan de Jin-dynastie.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun