Kingdom of Goryeo

Goryeo-oorlogsvoorbereidingen
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
942 Jan 1

Goryeo-oorlogsvoorbereidingen

Chongchon River
Na het "Manbu Bridge Incident" van 942 bereidde Goryeo zich voor op een conflict met het Khitan-rijk: Jeongjong richtte in 947 een militaire reservemacht van 300.000 soldaten op, het "Resplendent Army" genaamd, en Gwangjong bouwde forten ten noorden van de Chongchon-rivier, die zich uitbreidde in de richting van de Yalu-rivier.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun