Kievan Rus

De Republiek Novgorod wordt onafhankelijk
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1136 Jan 1

De Republiek Novgorod wordt onafhankelijk

Nòvgorod, Novgorod Oblast, Rus
In 882 stichtte prins Oleg het Kievse Rijk, waarvan Novgorod tot 1019–1020 deel uitmaakte.Novgorod-prinsen werden benoemd door de grootvorst van Kiev (meestal een van de oudste zonen).De Republiek Novgorod bloeide omdat het de handelsroutes van de rivier de Wolga naar de Oostzee beheerste.Toen het Kievse Rijk afnam, werd Novgorod onafhankelijker.Een lokale oligarchie heerste over Novgorod;belangrijke regeringsbeslissingen werden genomen door een stadsvergadering, die ook een prins koos als de militaire leider van de stad.In 1136 kwam Novgorod in opstand tegen Kiev en werd onafhankelijk.Nu een onafhankelijke stadsrepubliek, en waarnaar wordt verwezen als "Heer Novgorod de Grote", zou het zijn "handelsbelang" naar het westen en noorden verspreiden;respectievelijk naar de Oostzee en de dunbevolkte bosgebieden.In 1169 verwierf Novgorod zijn eigen aartsbisschop, Ilya genaamd, een teken van verder toegenomen belang en politieke onafhankelijkheid.Novgorod genoot een grote mate van autonomie, hoewel het nauw verbonden was met het Kievse Rijk.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun