Imjin War

Japanners nemen Hwangseoksan in
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1597 Sep 26

Japanners nemen Hwangseoksan in

Hwangseoksan, Hamyang-gun
Het Hwangseoksan-fort bestond uit uitgestrekte muren die de Hwangseok-bergen omsloten en duizenden soldaten gelegerd onder leiding van de generaals Jo Jong-do en Gwak Jun. Toen Katō Kiyomasa de berg belegerde met het Leger van Rechts, dat hij 's nachts aanviel maan verloren de Koreanen het moreel en trokken zich terug met 350 slachtoffers.De succesvolle belegering leidde echter niet tot een latere opmars van buiten de provincie Gyeongsang.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun