History of the United States

Play button
2001 Sep 11

Aanvallen van 11 sept

New York City, NY, USA
De aanslagen van 11 september waren een reeks terroristische aanslagen die op 11 september 2001 werden uitgevoerd door de islamitische extremistische groepering Al-Qaeda. Die dag werden in de Verenigde Staten vier gecoördineerde aanvallen gelanceerd met als doel symbolische en militaire doelen te vernietigen.De aanvallen resulteerden in de dood van 2.977 mensen, evenals in aanzienlijke vernieling van eigendommen en infrastructuur.De eerste twee aanvallen betroffen de kaping en het neerstorten van vlucht 11 van American Airlines en vlucht 175 van United Airlines in respectievelijk de noordelijke en zuidelijke torens van het World Trade Center-complex in New York City.Beide torens stortten binnen enkele uren in, met wijdverbreide verwoestingen en dodelijke slachtoffers tot gevolg.De derde aanval was gericht op het Pentagon in Arlington, Virginia, net buiten Washington, DC. Vlucht 77 van American Airlines werd gekaapt en het gebouw binnengevlogen, met aanzienlijke schade en verlies aan mensenlevens tot gevolg.De vierde en laatste aanval van de dag was gericht op het Witte Huis of het Amerikaanse Capitool, maar de kapers van United Airlines-vlucht 93 werden uiteindelijk verijdeld door passagiers, die probeerden de kapers te overwinnen en de controle over het vliegtuig terug te krijgen.Het vliegtuig stortte neer in een veld nabij Shanksville, Pennsylvania, waarbij iedereen aan boord omkwam.De aanslagen werden gepland en uitgevoerd door Al-Qaeda, een terroristische organisatie onder leiding van Osama bin Laden.De groep had eerder andere aanvallen uitgevoerd, waaronder de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998, maar de aanslagen van 11 september waren veruit de meest verwoestende.De Verenigde Staten en hun bondgenoten reageerden op de aanslagen met een reeks militaire en diplomatieke initiatieven, waaronder de Amerikaanse invasie van Afghanistan om het Taliban-regime, dat onderdak bood aan Al Qaeda en andere terroristische groeperingen, omver te werpen.De aanslagen van 11 september hebben de hele wereld getroffen en werden beschouwd als een keerpunt voor de VS en leidden tot veel politieke en sociale veranderingen.De aanslagen, en de bredere War on Terror die daarop volgde, blijven tot op de dag van vandaag de internationale betrekkingen en het binnenlandse beleid vormgeven.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Oct 02 2023