History of Thailand

Strijd om Indochina
Koning Taksin de Grote ©Anonymous
1771 Oct 1 - 1773 Mar

Strijd om Indochina

Cambodia
In 1769 stuurde koning Taksin van Thonburi een brief naar de pro-Vietnamese koning Ang Ton van Cambodja, waarin hij er bij Cambodja op aandrong het onderdanige eerbetoon van gouden en zilveren bomen naar Siam te hervatten.Ang Ton weigerde omdat Taksin een Chinese usurpator was.Taksin was boos en beval de invasie om Cambodja te onderwerpen en de pro-Siamese Ang Non op de Cambodjaanse troon te installeren.Koning Taksin viel delen van Cambodja binnen en bezette het.Het jaar daarop brak in Cambodja een proxy-oorlog uit tussen Vietnam en Siam toen de Nguyễn Lords reageerden door Siamese steden aan te vallen.Aan het begin van de oorlog trok Taksin door Cambodja en plaatste Ang Non II op de Cambodjaanse troon.De Vietnamezen reageerden door de Cambodjaanse hoofdstad te heroveren en Outey II als hun favoriete monarch te installeren.In 1773 sloten de Vietnamezen vrede met de Siamezen om het hoofd te bieden aan de Tây Sơn-opstand, die het gevolg was van de oorlog met Siam.Twee jaar later werd Ang Non II uitgeroepen tot heerser van Cambodja.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Sep 28 2023