History of South Korea

Zesde Republiek van Zuid-Korea
Roh Tae-woo ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1988 Jan 1 - 2023

Zesde Republiek van Zuid-Korea

South Korea
De zesde Republiek Zuid-Korea is de huidige regering van Zuid-Korea, opgericht in 1988 na het einde van het militaire bewind.Deze grondwet voorziet in een meer democratische regeringsvorm waarbij de president wordt gekozen door middel van volksstemming en een wetgevende macht met één kamer.Het bevat ook een Bill of Rights die burgerlijke vrijheden garandeert, zoals vrijheid van meningsuiting, vergadering en pers.De economische groei van Zuid-Korea tijdens de zesde republiek was opmerkelijk.Het land is van een ontwikkelende economie uitgegroeid tot een van 's werelds grootste economieën, met een BBP per hoofd van de bevolking dat vergelijkbaar is met dat van sommige Europese landen.Deze economische groei is grotendeels te danken aan het succesvolle exportgerichte economische beleid van het land, de hoge investeringen in onderwijs en onderzoek en de sterke nadruk op technologiegedreven innovatie.De zesde republiek zag ook de opkomst van een machtige arbeidersbeweging die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en lonen voor Zuid-Koreanen.Het heeft ook geleid tot hervormingen van het gerechtelijk apparaat, waaronder veranderingen die het voor burgers gemakkelijker hebben gemaakt om bedrijven aan te klagen wegens schending van hun rechten.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun