History of Mathematics

Verhaal van Nul
©HistoryMaps
224 Jan 1

Verhaal van Nul

India
OudeEgyptische cijfers hadden grondtal 10. Ze gebruikten hiërogliefen voor de cijfers en waren niet positioneel.Tegen het midden van het 2e millennium vGT beschikte de Babylonische wiskunde over een geavanceerd positiecijfersysteem met grondtal 60.Het ontbreken van een positionele waarde (of nul) werd aangegeven door een spatie tussen sexagesimale cijfers.De Meso-Amerikaanse Lange Telling-kalender, ontwikkeld in Zuid-Centraal-Mexico en Midden-Amerika, vereiste het gebruik van nul als tijdelijke aanduiding binnen zijn vigesimale (basis-20) positionele cijfersysteem.Het concept van nul als een geschreven cijfer in de waardenotatie achter de komma is ontwikkeld in India.[65] Een symbool voor nul, een grote punt die waarschijnlijk de voorloper zal zijn van het nog steeds geldende holle symbool, wordt overal in het Bakhshali-manuscript gebruikt, een praktische handleiding over rekenen voor kooplieden.[66] In 2017 bleek uit radiokoolstofdatering dat drie monsters uit het manuscript afkomstig zijn uit drie verschillende eeuwen: van CE 224-383, CE 680-779 en CE 885-993, waarmee dit het oudste geregistreerde gebruik van de nul in Zuid-Azië is. symbool.Het is niet bekend hoe de berkenschorsfragmenten uit verschillende eeuwen die het manuscript vormden, samen werden verpakt.[Regels] voor het gebruik van nul verschenen in Brahmagupta's Brahmasputha Siddhanta (7e eeuw), waarin de som van nul met zichzelf als nul wordt gesteld, en ten onrechte wordt gedeeld door nul als:Een positief of negatief getal gedeeld door nul is een breuk met de nul als noemer.Nul gedeeld door een negatief of positief getal is nul of wordt uitgedrukt als een breuk met nul als teller en de eindige hoeveelheid als noemer.Nul gedeeld door nul is nul.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Jan 18 2024