History of Mathematics

Logaritmen
Johannes Kepler ©August Köhler
1614 Jan 1

Logaritmen

Europe
De 17e eeuw zag een ongekende toename van wiskundige en wetenschappelijke ideeën in heel Europa.Galileo observeerde de manen van Jupiter in een baan rond die planeet, met behulp van een telescoop gebaseerd op die van Hans Lipperhey.Tycho Brahe had een grote hoeveelheid wiskundige gegevens verzameld die de posities van de planeten aan de hemel beschrijven.Door zijn positie als Brahe's assistent, werd Johannes Kepler voor het eerst blootgesteld aan en had hij serieuze interactie met het onderwerp planetaire beweging.De berekeningen van Kepler werden eenvoudiger gemaakt door de gelijktijdige uitvinding van logaritmen door John Napier en Jost Bürgi.Kepler slaagde erin wiskundige wetten van planetaire beweging te formuleren.Dankzij de analytische geometrie, ontwikkeld door René Descartes (1596–1650), konden die banen in een grafiek worden uitgezet, in cartesiaanse coördinaten.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun