History of Mathematics

Hipparchus en trigonometrie
"Hipparchus in het observatorium van Alexandrië."Ridpath's geschiedenis van de wereld.1894. ©John Clark Ridpath
190 BCE Jan 1

Hipparchus en trigonometrie

İznik, Bursa, Türkiye
De 3e eeuw voor Christus wordt algemeen beschouwd als de "Gouden Eeuw" van de Griekse wiskunde, waarbij de vooruitgang in de zuivere wiskunde voortaan relatief achteruitgaat.[51] Niettemin werden er in de eeuwen die volgden aanzienlijke vorderingen gemaakt in de toegepaste wiskunde, met name de trigonometrie, grotendeels om tegemoet te komen aan de behoeften van astronomen.[51] Hipparchus van Nicea (ca. 190–120 vGT) wordt beschouwd als de grondlegger van de trigonometrie vanwege het samenstellen van de eerste bekende trigonometrische tabel, en aan hem is ook het systematische gebruik van de cirkel van 360 graden te danken.[52]

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Jan 31 2024