History of Mathematics

Almagest van Ptolemaeus
©Anonymous
100 Jan 1

Almagest van Ptolemaeus

Alexandria, Egypt
In de 2e eeuw na Christus construeerde de Grieks-Egyptische astronoom Ptolemaeus (uit Alexandrië, Egypte) gedetailleerde trigonometrische tabellen (de akkoordentabel van Ptolemaeus) in Boek 1, hoofdstuk 11 van zijn Almagest.Ptolemaeus gebruikte de akkoordlengte om zijn trigonometrische functies te definiëren, een klein verschil met de sinusconventie die we tegenwoordig gebruiken.Eeuwen gingen voorbij voordat er meer gedetailleerde tabellen werden geproduceerd, en de verhandeling van Ptolemaeus bleef de daaropvolgende 1200 jaar in gebruik voor het uitvoeren van trigonometrische berekeningen in de astronomie in de middeleeuwse Byzantijnse, islamitische en later ook West-Europese werelden.Ptolemaeus wordt ook gecrediteerd met de stelling van Ptolemaeus voor het afleiden van trigonometrische grootheden, en de meest nauwkeurige waarde van π buiten China tot de middeleeuwen, 3,1416.[63]

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Jan 08 2024