History of Judaism

Tenach is heilig verklaard
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
200 BCE Jan 1

Tenach is heilig verklaard

Israel
De Hebreeuwse Bijbel of Tenach is de canonieke verzameling Hebreeuwse geschriften, waaronder de Thora, de Nevi'im en de Ketuvim.Deze teksten zijn bijna uitsluitend in Bijbels Hebreeuws, met enkele passages in Bijbels Aramees (in de boeken Daniël en Ezra, en het vers Jeremia 10:11).Er is geen wetenschappelijke consensus over wanneer de canon van de Hebreeuwse Bijbel werd vastgesteld: sommige geleerden beweren dat het werd vastgesteld door de Hasmonese dynastie, terwijl anderen beweren dat het pas in de tweede eeuw GT of zelfs later werd vastgesteld.Volgens Louis Ginzberg's Legends of the Joden werd de vierentwintig boekencanon van de Hebreeuwse Bijbel vastgesteld door Ezra en de schriftgeleerden in de Tweede Tempelperiode. Volgens de Talmoed werd een groot deel van de Tenach samengesteld door de mannen van de Grote Vergadering (Anshei K'nesset HaGedolah), een taak die in 450 v.Chr. werd voltooid en sindsdien onveranderd is gebleven.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun