History of Christianity

Play button
1054 Jan 1

Oost-West Schisma

Europe
Het Oost-West Schisma, ook bekend als het "Grote Schisma", scheidde de Kerk in Westerse (Latijnse) en Oosterse (Griekse) takken, dwz het Westerse Katholicisme en de Oosterse Orthodoxie.Het was de eerste grote verdeeldheid sinds bepaalde groepen in het Oosten de decreten van het Concilie van Chalcedon verwierpen (zie Oosterse Orthodoxie) en was veel belangrijker.Hoewel het Oost-West Schisma normaal gesproken dateert uit 1054, was het eigenlijk het resultaat van een langdurige periode van vervreemding tussen het Latijnse en het Griekse christendom over de aard van het primaat van de paus en bepaalde leerstellige kwesties met betrekking tot de Filioque, maar geïntensiveerd door culturele, geografische, geopolitieke en taalkundige verschillen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Tue Jun 28 2022