History of China

Play button
400 BCE Jan 1

Tao Te Tjing

China
De Tao Te Ching is een klassieke Chinese tekst, geschreven rond 400 v.Chr. en traditioneel toegeschreven aan de wijze Laozi.Het auteurschap van de tekst, de datum van samenstelling en de datum van compilatie worden besproken.Het oudste opgegraven gedeelte dateert uit het einde van de 4e eeuw voor Christus, maar de moderne wetenschap dateert dat andere delen van de tekst later zijn geschreven (of op zijn minst samengesteld) dan de vroegste delen van de Zhuangzi.De Tao Te Ching is, samen met de Zhuangzi, een fundamentele tekst voor zowel het filosofische als het religieuze taoïsme.Het had ook een sterke invloed op andere scholen van Chinese filosofie en religie, waaronder het wetticisme, het confucianisme en het Chinese boeddhisme, dat grotendeels werd geïnterpreteerd door het gebruik van taoïstische woorden en concepten toen het oorspronkelijk in China werd geïntroduceerd.Veel kunstenaars, waaronder dichters, schilders, kalligrafen en tuinlieden, hebben de Tao Te Ching als inspiratiebron gebruikt.De invloed ervan heeft zich wijd verspreid en het is een van de meest vertaalde teksten in de wereldliteratuur.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Jan 31 2024