Harald Hardrada

Harald is geboren
De jonge Harald Hardrada ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1015 Jan 2

Harald is geboren

Ringerike, Norway
Harald werd geboren in Ringerike, Noorwegen in 1015 als zoon van Åsta Gudbrandsdatter en haar tweede echtgenoot Sigurd Syr.Sigurd was een kleine koning van Ringerike en een van de sterkste en rijkste stamhoofden in de Hooglanden.Via zijn moeder Åsta was Harald de jongste van de drie halfbroers van koning Olaf II van Noorwegen / Olaf Haraldsson (later Saint Olaf).In zijn jeugd vertoonde Harald trekken van een typische rebel met grote ambities, en hij bewonderde Olaf als zijn rolmodel.Hij verschilde dus van zijn twee oudere broers, die meer op hun vader leken, nuchter en vooral bezig waren met het onderhouden van de boerderij.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sat Sep 24 2022