Han Dynasty

Regering van keizer Guangwu van Han
Chinese soldaten van de Han-dynastie gaan de strijd aan ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
25 Aug 5 - 57 Mar 26

Regering van keizer Guangwu van Han

Luoyang, Henan, China
Keizer Guangwu van Han herstelde de Han-dynastie in 25 n.Chr. En stichtte daarmee de Oostelijke Han-dynastie (later Han).Aanvankelijk regeerde hij over delen van China, en door onderdrukking en verovering van regionale krijgsheren werd heel China geconsolideerd tegen de tijd van zijn dood in 57 n.Chr.Hij vestigde zijn hoofdstad in Luoyang, 335 kilometer (208 mijl) ten oosten van de voormalige hoofdstad Chang'an (het huidige Xi'an), waarmee hij de Oostelijke Han-dynastie (later Han) inluidde.Hij voerde een aantal hervormingen door (met name landhervormingen, zij het niet erg succesvol) die gericht waren op het corrigeren van enkele van de structurele onevenwichtigheden die verantwoordelijk waren voor de ondergang van de voormalige/westelijke Han.Zijn hervormingen gaven de Han-dynastie een nieuw leven van 200 jaar.Bij de campagnes van keizer Guangwu waren veel bekwame generaals aanwezig, maar merkwaardig genoeg ontbrak het hem aan grote strategen.Dat kan heel goed komen doordat hij zelf een briljante strateeg leek;hij instrueerde zijn generaals vaak van verre over strategie, en zijn voorspellingen zouden over het algemeen accuraat zijn.Dit werd vaak nagevolgd door latere keizers die zichzelf als grote strategen beschouwden, maar die in werkelijkheid de genialiteit van keizer Guangwu ontbeerden - meestal met grote rampzalige gevolgen.Ook uniek onder keizers in de Chinese geschiedenis was de combinatie van besluitvaardigheid en barmhartigheid van keizer Guangwu.Hij zocht vaak naar vreedzame middelen in plaats van oorlogszuchtige middelen om gebieden onder zijn controle te brengen.Hij was in het bijzonder een zeldzaam voorbeeld van een stichter van een dynastie die uit jaloezie of paranoia geen van de generaals of functionarissen doodde die aan zijn overwinningen hadden bijgedragen nadat zijn heerschappij veilig was gesteld.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Jan 08 2024