Great Roman Civil War

Pompeius verlaat Rome
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
49 BCE Jan 17

Pompeius verlaat Rome

Rome, Metropolitan City of Rom
Het nieuws over de inval van Caesar in Italië bereikte Rome rond 17 januari.Als reactie hierop vaardigde Pompeius "een edict uit waarin hij de staat van burgeroorlog erkende, alle senatoren beval hem te volgen en verklaarde dat hij iedereen die achterbleef als een aanhanger van Caesar zou beschouwen".Dit bracht zijn bondgenoten ertoe de stad te verlaten, samen met vele niet-toegewijde senatoren, uit angst voor bloedige represailles van de vorige burgeroorlogen;andere senatoren verlieten Rome eenvoudigweg naar hun landvilla's, in de hoop onopvallend te blijven.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun