Grand Duchy of Moscow

Regering van Ivan II van Moskou
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1353 Apr 27

Regering van Ivan II van Moskou

Moscow, Russia
Toen hij zijn broer opvolgde en vanwege de toegenomen burgeroorlog onder de Gouden Horde , speelde Ivan kort met het idee om de traditionele loyaliteit van Moskou aan de Mongolen op te geven en zich aan te sluiten bij Litouwen, een groeiende macht in het westen.Dit beleid werd snel verlaten en Ivan bevestigde zijn trouw aan de Gouden Horde.Tijdgenoten beschreven Ivan als een vreedzame, apathische heerser, die zelfs niet terugdeinsde toen Algirdas van Litouwen de hoofdstad van zijn schoonvader, Bryansk, veroverde.Hij stond ook toe dat Oleg van Riazan dorpen op zijn grondgebied platbrandde.Orthodoxe geestelijken hielpen echter bij het consolideren van de macht van de grootvorst.Hij kreeg veel hulp van de bekwame metropoliet Alexius.Net als zijn broer was Ivan II niet zo succesvol als zijn vader of grootvader met betrekking tot territoriale expansie.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Mar 14 2024