Grand Duchy of Moscow

1548 Jan 1

Epiloog

Moscow, Russia
De ontwikkeling van de moderne Russische staat wordt getraceerd van het Kievse Rijk via Vladimir-Suzdal en het Groothertogdom Moskou tot het Tsardom van Rusland en vervolgens het Russische Rijk .Het hertogdom Moskou trok mensen en rijkdom naar het noordoostelijke deel van Kievan Rus ';handelsbetrekkingen tot stand gebracht met de Oostzee, de Witte Zee, de Kaspische Zee en Siberië;en creëerde een sterk gecentraliseerd en autocratisch politiek systeem.De politieke tradities die in Muscovy waren gevestigd, oefenden daarom een ​​krachtige invloed uit op de toekomstige ontwikkeling van de Russische samenleving.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Aug 25 2022