Genghis Khan

Temujin verkozen tot khan van de Mongolen
Temujin verkozen tot khan van de Mongolen ©HistoryMaps
1187 Jan 1

Temujin verkozen tot khan van de Mongolen

Mongolia
Na anderhalf jaar samen te hebben gekampeerd en hun andapact te hebben versterkt, leidden de spanningen tussen Temüjin en Jamukha tot hun scheiding, mogelijk onder invloed van Börte's ambities.Terwijl Jamukha de steun van grote stamheersers behield, trok Temüjin eenenveertig leiders en talrijke volgers aan, waaronder opmerkelijke figuren als Subutai van verschillende stammen.De volgelingen van Temüjin verklaarden hem tot khan van de Mongolen, wat Toghrul behaagde maar Jamukha's wrok opwekte.Deze spanning leidde rond 1187 tot een slag bij Dalan Baljut, waar Temüjin een nederlaag leed tegen Jamukha's troepen, ondanks tegenstrijdige verhalen van latere historici zoals Rashid al-Din, die suggereren dat Temüjin de overwinning behaalde.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Apr 03 2024