Genghis Khan

Dzjengis Khan van het Mongoolse Rijk
Genghis Khan van het Mongoolse rijk ©HistoryMaps
1206 Jan 1

Dzjengis Khan van het Mongoolse Rijk

Mongolian Plateau, Mongolia
In 1206 werd Temüjin tijdens een grote bijeenkomst aan de rivier de Onon uitgeroepen tot Genghis Khan, een titel waarvan de oorsprong betwist wordt. Sommigen zeggen dat het kracht of universele heerschappij betekent, terwijl anderen beweren dat het weinig meer betekende dan een breuk met traditionele titels.Genghis Khan regeert nu over een miljoen mensen en initieerde een sociale reorganisatie om de loyaliteit aan stammen te ontmantelen, waarbij hij uitsluitend loyaliteit aan hem en zijn familie bevoordeelde en zo een gecentraliseerde staat vormde.Traditionele stamleiders waren grotendeels verdwenen, waardoor Genghis zijn familie kon verheffen tot de 'Gouden Familie' bovenaan de sociale structuur, met een nieuwe aristocratie en loyale families daaronder.Genghis herstructureerde de Mongoolse samenleving tot een militair decimaal systeem, waarbij mannen van vijftien tot zeventig jaar werden ingedeeld in eenheden van duizend, verder onderverdeeld in honderden en tientallen.Deze structuur omvatte ook families, waardoor militaire en maatschappelijke functies effectief werden gecombineerd om loyaliteit rechtstreeks aan Genghis te garanderen en stammenopstanden te voorkomen.Hoge commandanten, of nökod, zoals Bo'orchu en Muqali, kregen belangrijke militaire rollen toegewezen, wat de meritocratische aanpak van Genghis demonstreerde.Zelfs degenen van bescheiden afkomst kregen het bevel, wat aantoont dat Genghis de nadruk legt op loyaliteit en verdienste boven het geboorterecht.Sommige commandanten mochten hun stamidentiteit behouden, een concessie voor hun loyaliteit.Bovendien speelde de uitbreiding van de keshig, de lijfwacht van de khan, een cruciale rol.Aanvankelijk was het een kleine garde, maar het aantal groeide tot 10.000. Ze vervulden verschillende rollen, van persoonlijke bescherming tot administratie, en fungeerden als oefenterrein voor toekomstige leiders.Deze elitegroep genoot privileges en directe toegang tot Genghis Khan, waardoor hun loyaliteit werd veiliggesteld en hen werd voorbereid op hoger bevel.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Apr 03 2024