French Invasion of Russia

Play button
1812 Aug 19

Slag bij Valutino

Valutino, Smolensk Oblast, Rus
De Slag bij Valutino vond plaats op 19 augustus 1812 tussen een korps van Franse en geallieerde troepen onder leiding van maarschalk Ney, ongeveer 35.000 man sterk, en een sterke achterhoede van het Russische leger van generaal Barclay de Tolly van ongeveer 25.000, onder bevel van de generaal zelf. .De Russen waren sterk geposteerd in drassige grond, beschermd door een kleine stroom, ongeveer 20 kilometer ten oosten van Smolensk.De Fransen, die resoluut aanvielen, veroverden de Russische positie ondanks aanzienlijke fysieke obstakels.De Fransen leden ongeveer 7.000 tot 8.800 slachtoffers.De Russen verloren ongeveer 6.000.Napoleon was woedend na de slag en realiseerde zich dat er weer een goede kans was verkeken om het Russische leger in de val te lokken en te vernietigen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun