First War of Scottish Independence

Belegering van Stirling Castle
Belegering van Stirling Castle ©Bob Marshall
1304 Apr 1 - Jul 22

Belegering van Stirling Castle

Stirling Castle, Castle Wynd,
Na de nederlaag van het Schotse leger van William Wallace in de Slag bij Falkirk in 1298, duurde het zes jaar voordat Edward I de volledige controle over Schotland kreeg.Het laatste bolwerk van verzet tegen de Engelse overheersing was Stirling Castle.Gewapend met twaalf belegeringsmachines belegerden de Engelsen het kasteel in april 1304. Vier maanden lang werd het kasteel gebombardeerd met loden kogels (gestript van nabijgelegen kerkdaken), Grieks vuur, stenen ballen en zelfs een soort buskruitmengsel.Edward I liet zwavel en salpeter, componenten van buskruit, vanuit Engeland naar het beleg brengen.Ongeduldig door het gebrek aan vooruitgang, beval Edward zijn hoofdingenieur, Master James van St. George, om te beginnen met werken aan een nieuwe, massievere motor genaamd Warwolf (een trebuchet).Het 30-koppige garnizoen van het kasteel, geleid door William Oliphant, mocht zich uiteindelijk op 24 juli overgeven nadat Edward eerder had geweigerd zich over te geven totdat de Warwolf was getest.Ondanks eerdere bedreigingen spaarde Edward alle Schotten in het garnizoen en executeerde hij slechts één Engelsman die eerder het kasteel aan de Schotten had overgedragen.Sir William Oliphant zat gevangen in de Tower of London.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun