First Punic War

Oorlog eindigt
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
241 BCE Jun 1

Oorlog eindigt

Tunis, Tunisia
Na het behalen van deze beslissende overwinning zetten de Romeinen hun landoperaties op Sicilië voort tegen Lilybaeum en Drepana.De Carthaagse senaat aarzelde om de middelen toe te wijzen die nodig waren om nog een vloot te laten bouwen en bemannen.In plaats daarvan beval het Hamilcar om te onderhandelen over een vredesverdrag met de Romeinen, dat hij overliet aan zijn ondergeschikte Gisco.Het Verdrag van Lutatius werd ondertekend en maakte een einde aan de Eerste Punische Oorlog: Carthago ontruimde Sicilië, droeg alle tijdens de oorlog gevangen genomen gevangenen over en betaalde een schadevergoeding van 3.200 talenten over tien jaar.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Jul 28 2022