First Crusade

Play button
1098 Jun 28

Slag bij Antiochië

Antioch
Het moreel in de stad was laag en een nederlaag leek op handen, maar een boer-visionair genaamd Peter Bartholomew beweerde dat de apostel Sint-Andreas naar hem toe kwam om de locatie van de Heilige Lans te laten zien die Christus aan het kruis had doorboord.Dit zou de kruisvaarders hebben aangemoedigd, maar de verslagen zijn misleidend omdat het twee weken voor de laatste slag om de stad was.Op 24 juni zochten de Franken voorwaarden voor overgave die werden geweigerd.Op 28 juni 1098 bij zonsopgang marcheerden de Franken in vier gevechtsgroepen de stad uit om de vijand aan te vallen.Kerbogha stond ze toe zich in te zetten met als doel ze in de open lucht te vernietigen.De discipline van het moslimleger hield echter geen stand en er werd een wanordelijke aanval gelanceerd.Omdat ze niet in staat waren een verfomfaaide strijdmacht onder de voet te lopen, waren ze in de minderheid met twee tegen één. Moslims die de Brugpoort aanvielen, vluchtten door het oprukkende hoofdlichaam van het moslimleger.Met zeer weinig slachtoffers brak het moslimleger en vluchtte de strijd.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Feb 16 2023