First Bulgarian Empire

Play button
708 Jan 1

Grenzen tussen Bulgarije en het Byzantijnse rijk gedefinieerd

Pomorie, Bulgaria
Drie jaar later probeerde Justinianus echter met geweld het afgestane gebied terug te krijgen, maar zijn leger werd verslagen bij Anchialus.Schermutselingen gingen door tot 716 toen Khan Tervel een belangrijke overeenkomst met Byzantium tekende die de grenzen en het Byzantijnse eerbetoon definieerde, handelsbetrekkingen regelde en voorzag in de uitwisseling van gevangenen en voortvluchtigen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun