First Bulgarian Empire

Slag om de Rishki-pas
Slag om de Rishkipas ©HistoryMaps
759 Jan 2

Slag om de Rishki-pas

Stara Planina
Tussen 755 en 775 organiseerde de Byzantijnse keizer Constantijn V negen campagnes om Bulgarije uit te schakelen en hoewel hij er verschillende keren in slaagde de Bulgaren te verslaan, bereikte hij zijn doel nooit.In 759 leidde de keizer een leger richting Bulgarije, maar Khan Vinekh had genoeg tijd om verschillende bergpassen te blokkeren.Toen de Byzantijnen de Rishki-pas bereikten, werden ze in een hinderlaag gelokt en volledig verslagen.De Byzantijnse historicus Theophanes de Belijder schreef dat de Bulgaren de strategos van Thracië Leo, de commandant van Drama, en vele soldaten doodden.Khan Vinekh maakte geen gebruik van de gunstige gelegenheid om op vijandelijk gebied op te rukken en klaagde om vrede.Deze daad was zeer impopulair onder de edelen en de Khan werd in 761 vermoord.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Jan 17 2024