First Bulgarian Empire

Slag bij Spercheios
Bulgaren op de vlucht geslagen door Ouranos aan de Spercheios-rivier uit de kroniek van John Skylitzes ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
997 Jul 16

Slag bij Spercheios

Spercheiós, Greece
Als reactie daarop werd een Byzantijns leger onder leiding van Nikephorus Uranos achter de Bulgaren aan gestuurd, die naar het noorden terugkeerden om het te ontmoeten.De twee legers ontmoetten elkaar nabij de ondergelopen rivier van Spercheios.De Byzantijnen vonden een plek om door te waden, en in de nacht van 19 juli 996 verrasten ze het onvoorbereide Bulgaarse leger en brachten het op de vlucht in de slag bij Spercheios.Samuels arm raakte gewond en hij ontsnapte ternauwernood aan gevangenschap;hij en zijn zoon zouden de dood hebben geveinsd. Na het vallen van de avond vertrokken ze naar Bulgarije en liepen 400 kilometer (249 mijl) naar huis.De strijd was een grote nederlaag voor het Bulgaarse leger.Aanvankelijk toonde Samuil zich bereid tot onderhandelingen, maar na het nieuws over de dood van de officiële heerser van Bulgarije, Roman in de gevangenis, riep hij zichzelf uit tot de enige legitieme tsaar en zette hij de oorlog voort.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Jan 15 2024