Fatimid Caliphate

Qarmatische revolutie
Een afbeelding van de executie van Mansur al-Hallaj ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
899 Jan 1

Qarmatische revolutie

Salamiyah, Syria
Een verandering in leiderschap in Salamiyah in 899 leidde tot een splitsing in de beweging.De minderheid Ismā'īlī's, wiens leider de controle over het Salamiyah-centrum had overgenomen, begon hun leringen te verkondigen - dat Imām Muḥammad was overleden en dat de nieuwe leider in Salamiyah in feite zijn nakomeling was die uit zijn schuilplaats was gekomen.Qarmat en zijn zwager verzetten zich hiertegen en braken openlijk met de Salamiyids;toen 'Abdān werd vermoord, dook hij onder en bekeerde zich vervolgens.Qarmaṭ werd een missionaris van de nieuwe imam, Abdallah al-Mahdi Billah (873-934), die in 909 het Fatimid-kalifaat in Noord-Afrika stichtte.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Tue Aug 30 2022