Delhi Sultanate

Pogingen om Bengalen te heroveren
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1353 Jan 1

Pogingen om Bengalen te heroveren

Pandua, West Bengal, India
Sultan Firuz Shah Tughluq begon de tweede invasie van Bengalen in 1359. De Tughlaqs verklaarden Zafar Khan Fars, een Perzische edelman en schoonzoon van Fakhruddin Mubarak Shah, tot de legitieme heerser van Bengalen.Firuz Shah Tughluq leidde een leger bestaande uit 80.000 cavalerie, een grote infanterie en 470 olifanten naar Bengalen.Sikandar Shah zocht zijn toevlucht in het fort van Ekdala, op dezelfde manier als zijn vader eerder deed.De strijdkrachten van Delhi belegerden het fort.Het Bengaalse leger verdedigde hun bolwerk krachtig tot het begin van de moesson.Uiteindelijk bereikten Sikandar Shah en Firuz Shah een vredesverdrag, waarin Delhi de onafhankelijkheid van Bengalen erkende en zijn strijdkrachten terugtrok.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Jan 08 2024