Carolingian Empire

Play button
841 Jun 25

Slag bij Fontenoy

Fontenoy, France
De drie jaar durende Karolingische burgeroorlog mondde uit in de beslissende slag bij Fontenoy.De oorlog werd uitgevochten om te beslissen over de territoriale erfenissen van de kleinzonen van Karel de Grote - de verdeling van het Karolingische rijk onder de drie overlevende zonen van Lodewijk de Vrome.De strijd is beschreven als een grote nederlaag voor de geallieerde troepen van Lotharius I van Italië en Pepijn II van Aquitanië, en een overwinning voor Karel de Kale en Lodewijk de Duitser.De vijandelijkheden duurden nog twee jaar tot het Verdrag van Verdun, dat een grote invloed had op de latere Europese geschiedenis.Hoewel bekend is dat de strijd groot was, was deze niet goed gedocumenteerd.Aangenomen wordt dat veel historische bronnen na de oorlog zijn vernietigd, waardoor er weinig gegevens zijn waaruit het aantal strijders en slachtoffers kan worden afgeleid.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sun Apr 03 2022