Byzantine Empire Isaurian dynasty

Regering van Constantijn V
Constantine V zoals afgebeeld in Mutinensis ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
741 Jun 18

Regering van Constantijn V

İstanbul, Turkey
Het bewind van Constantijn V zag een consolidatie van de Byzantijnse veiligheid tegen externe bedreigingen.Als bekwaam militair leider profiteerde Constantijn van de burgeroorlog in de moslimwereld om beperkte offensieven aan de Arabische grens uit te voeren.Nu deze oostgrens veilig was, ondernam hij herhaalde campagnes tegen de Bulgaren op de Balkan.Zijn militaire activiteit en beleid om de christelijke bevolking van de Arabische grens in Thracië te vestigen, maakten de greep van Byzantium op zijn Balkangebieden veiliger.Religieuze strijd en controverse was een opvallend kenmerk van zijn regering.Zijn vurige steun aan de beeldenstorm en zijn verzet tegen het kloosterleven leidde tot zijn laster door latere Byzantijnse historici en schrijvers, die hem kleineerden als Kopronymos of Copronymus (Κοπρώνυμος), wat betekent dat de mest genoemd wordt.Het Byzantijnse rijk kende een periode van toenemende interne welvaart tijdens het bewind van Constantijn.Hij was ook verantwoordelijk voor belangrijke militaire en bestuurlijke innovaties en hervormingen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun