Byzantine Empire Isaurian dynasty

Leo publiceert Weg
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
726 Jan 1

Leo publiceert Weg

İstanbul, Turkey
Leo voerde een reeks burgerlijke hervormingen door, waaronder de afschaffing van het systeem van vooruitbetaling van belastingen dat zwaar had gewogen op de rijkere eigenaren, de verheffing van de lijfeigenen tot een klasse van vrije huurders en de herinrichting van het familierecht, het zeerecht en het strafrecht, met name in veel gevallen verminking vervangen door de doodstraf.De nieuwe maatregelen, die werden belichaamd in een nieuwe code genaamd de Ecloga (Selectie), gepubliceerd in 726, stuitten op enige tegenstand van de kant van de edelen en hogere geestelijken.De keizer ondernam ook enige reorganisatie van de themastructuur door nieuwe thema's te creëren in de Egeïsche regio.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Apr 18 2022