Byzantine Empire Heraclian Dynasty

Soorten constanten
Constans II was de Byzantijnse keizer van 641 tot 668. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
648 Jan 1

Soorten constanten

İstanbul, Turkey
De Typos of Constans (ook wel Type of Constans genoemd) was een edict uitgevaardigd door de Oost-Romeinse keizer Constans II in 648 in een poging de verwarring en argumenten over de christologische doctrine van het monotheletisme onschadelijk te maken.Ruim twee eeuwen lang was er een bitter debat gevoerd over de aard van Christus: het orthodoxe Chalcedonische standpunt definieerde Christus als iemand die twee naturen in één persoon had, terwijl Miaphysitische tegenstanders beweerden dat Jezus Christus slechts één natuur bezat.Destijds was het Byzantijnse rijk al vijftig jaar in een bijna constante oorlog verwikkeld en had het grote gebieden verloren.Het stond onder grote druk om binnenlandse eenheid tot stand te brengen.Dit werd belemmerd door het grote aantal Byzantijnen dat het Concilie van Chalcedon verwierp ten gunste van het monofysitisme.De Typos probeerden de hele controverse van de hand te wijzen, op straffe van zware straf.Dit strekte zich uit tot de ontvoering van de paus uit Rome om hem te berechten wegens hoogverraad en het verminken van een van de belangrijkste tegenstanders van de Typos.Constans stierf in 668.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Feb 05 2024