Battle of Waterloo

Napoleon ziet de Pruisen
Napoleon ziet de Pruisen ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1815 Jun 18 13:15

Napoleon ziet de Pruisen

Lasne-Chapelle-Saint-Lambert,
Om ongeveer 13:15 uur zag Napoleon de eerste colonnes Pruisen rond het dorp Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, 4 tot 5 mijl (6,4 tot 8,0 km) verwijderd van zijn rechterflank - ongeveer drie uur marcheren voor een leger.De reactie van Napoleon was om maarschalk Soult een bericht naar Grouchy te laten sturen met de mededeling dat hij naar het slagveld moest komen en de aankomende Pruisen moest aanvallen.Grouchy had echter Napoleons eerdere bevelen uitgevoerd om de Pruisen "met je zwaard tegen zijn rug" richting Waver te volgen, en was toen te ver weg om Waterloo te bereiken.Grouchy kreeg het advies van zijn ondergeschikte, Gérard, om "op het geluid van de kanonnen te marcheren", maar hij hield zich aan zijn bevelen en nam het op tegen de achterhoede van het Pruisische III Korps onder bevel van luitenant-generaal Baron von Thielmann bij de Slag bij Waver.Bovendien zou de brief van Soult waarin hij Grouchy beval snel op te trekken om zich bij Napoleon aan te sluiten en Bülow aan te vallen, Grouchy pas na 20.00 uur bereiken.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Mar 30 2023