Battle of Waterloo

Napoleon ontwerpt General Order
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1815 Jun 18 11:00

Napoleon ontwerpt General Order

Monument Gordon (1815 battle),
Om 11.00 uur stelde Napoleon zijn algemeen bevel op: het korps van Reille aan de linkerkant en het korps van d'Erlon aan de rechterkant moesten het dorp Mont-Saint-Jean aanvallen en op de hoogte blijven van elkaar.Dit bevel ging ervan uit dat de slaglinie van Wellington zich in het dorp bevond, in plaats van op de meer voorwaartse positie op de heuvelrug.Om dit mogelijk te maken, zou de divisie van Hiëronymus een eerste aanval uitvoeren op Hougoumont, waarvan Napoleon verwachtte dat het de reserves van Wellington zou binnenhalen, aangezien het verlies ervan zijn communicatie met de zee in gevaar zou brengen.Een grote batterij van de reserveartillerie van het I, II en VI Corps zou vervolgens vanaf ongeveer 13.00 uur het centrum van Wellington's positie bombarderen.Het korps van D'Erlon zou dan de linkerkant van Wellington aanvallen, doorbreken en zijn linie van oost naar west oprollen.In zijn memoires schreef Napoleon dat het zijn bedoeling was om het leger van Wellington van de Pruisen te scheiden en terug naar de zee te drijven.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sat Sep 24 2022