Battle of Chancellorsville

1863 May 3 09:15

Hooker loopt een hersenschudding op

Chancellor House Site, Elys Fo
Op het hoogtepunt van de gevechten op 3 mei liep Hooker een blessure op toen om 9.15 uur een Zuidelijke kanonskogel een houten pilaar raakte waar hij tegen leunde op zijn hoofdkwartier.Later schreef hij dat de helft van de pilaar "me gewelddadig [sloeg] ... in een rechtopstaande positie van mijn hoofd tot mijn voeten."Hij liep waarschijnlijk een hersenschudding op, die zo ernstig was dat hij meer dan een uur bewusteloos was.Hoewel hij duidelijk arbeidsongeschikt was nadat hij was opgestaan, weigerde Hooker het bevel tijdelijk over te dragen aan zijn onderbevelhebber, generaal-majoor Darius N. Couch, en met Hookers stafchef, generaal-majoor Daniel Butterfield, en Sedgwick buiten dienst. communicatie (opnieuw vanwege het uitvallen van de telegraaflijnen), was er niemand op het hoofdkwartier met voldoende rang of statuur om Hooker van het tegendeel te overtuigen.Deze mislukking kan de prestaties van de Unie de volgende dag hebben beïnvloed en kan rechtstreeks hebben bijgedragen aan Hookers schijnbare gebrek aan lef en timide optreden gedurende de rest van de strijd.[17]

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun