Battle of Chancellorsville

1863 May 2 09:30

Hooker ontvangt rapport

First Day at Chancellorsville
Toen Hooker het rapport over de Zuidelijke beweging ontving, dacht hij dat Lee misschien aan een terugtocht begon, maar hij realiseerde zich ook dat er mogelijk een flankerende mars aan de gang was.Hij nam twee maatregelen.Eerst stuurde hij om 9.30 uur een bericht naar de commandant van het XI Corps, generaal-majoor Oliver O. Howard op zijn rechterflank: "We hebben goede redenen om aan te nemen dat de vijand naar rechts van ons optrekt. piketten voor observatiedoeleinden voor zover veilig kan om tijdige informatie over hun nadering te verkrijgen."[9] Om 10.50 uur antwoordde Howard dat hij "maatregelen nam om een ​​aanval vanuit het westen te weerstaan".

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun